top of page
Stockholm

Att tänka på före ditt besök till oss

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service samt säkerställa patientsäkerheten ber vi dig ta med dig ett giltigt ID-kort.

Patientavgifter

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att landstingets patientavgifter gäller. Frikort gäller.

Av- och ombokning

Om du behöver av- eller omboka din tid, vänligen kontakta oss i god tid på telefon 08-511 15 100. Du gör det lättast och säkrast genom att logga in på 1177. Uteblivet besök som inte avbokats senast 24 timmar innan bokad tid, debiteras enligt gällande patienttaxa.

Tolk

Om du behöver en tolk närvarande vid ditt besök, vänligen kontakta oss i god tid på telefon 08-511 15 100 så ordnar vi med detta.

Sjukresa

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till resa. Du kan alltså inte själv kräva att få sjukresa. Kontakta den vårdgivare som begärt undersökningen hos oss om du anser dig behöva sjukresa.

Ombokning

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

bottom of page